Referensprojekt

Fornebodastugan

Vi fick av Fornebodastiftelsen förtroendet att lägga om det sydvästra takfallet med sticketak. Utöver detta gjordes en översyn över de andra fallen och lagningar utfördes på dåliga partier.

Utöver detta passade vi på att rensa ta och hängrännor från gamla lösa stickor och tallbarr.

Skärva Herrgård

Under sommaren 2020 fick vi i uppdrag att montera den urna som nytillverkats med originalet som förlaga. Arbetet utfördes i samarbete med Stenkonserveri i Blekinge.

Innan det kritiska momentet med lyftet av terrakottaurnan som med sina drygt 170cm utgjorde en stabil pjäs fick vi gjuta.

Ursprungligen stod urnan på en trappa ovan stenfundamentet.

Fundamentet klart
Efter gjutning och profildragning lyftes urnan på plats och fästes med rostfri dubb i fundamentet.

Förgyllning Åryds kyrka

Beställare: Svenska Kyrkan Karlshamn-TRENSUM Pastorat.

Fick äran att förgylla två kors på Åryds kyrka. Rör sig om kors mot öster på långskeppet. Samt i väst ovan entré.

Med ekorrepensel får vi det 1/10.000mm tjocka bladet i 23,75karat på plats.

Fönsterrenovering Heliga Kors Kyrka

Under våren 2021 utförde vi renovering av två av de fyra fönster på kyrkan som har spröjs i bly. De gamla spröjsen demonterades och ersattes med nya tillverkade med originalen som förlaga. Skrapning av färg och trälagningar följdes av kittning och målning med linoljekitt och färg.

Beställare: Svenska Kyrka , Ronneby Pastorat

Omläggning av tak på litet torp

Vi kasserade de gamla cementpannorna och ersatte dessa med tvåkupigt taktegel.

All takavvattning ersattes med nytt i ren zink. Även vindskivebeslagen i zink. Plåtarbeten utförde vi i egen regi med undantag för de skarpa böjarna där vi fick hjälp av en erfaren plåtslagare hos Nilssons Plåtslageri I Ronneby.

Beställare: Privatperson

%d bloggare gillar detta: